obrazek

Distribuce elektřiny

ČETRANS energetika s.r.o. je také distributorem elektřiny v několika lokálních distribučních soustavách na území středních Čech. Jako distribuční společnost má zkušenosti s provozováním lokálních rozvodných sítí již od roku 2006.
V současnosti provozujeme distribuci elektřiny ve dvou lokalitách:

obrazek

  • LDS RUDNÁ
  • LDS PQS Energo

Vlastníkům průmyslových a zemědělských areálů umíme pomoci
v provozování vnitřní rozvodné sítě.
Zkontrolujeme stav rozvodů, provedeme jejich obnovu, správné provozní a ekonomické nastavení. Pokud zákazník nedisponuje aktuálně finančními prostředky na obnovu a provoz rozvodů je možná dohoda o pronájmu a správy celé sítě společností ČETRANS energetika s.r.o. Zkontrolujeme stav rozvodů, provedeme jejich obnovu, správné provozní a ekonomické nastavení. Pokud zákazník nedisponuje aktuálně finančními prostředky na obnovu a provoz rozvodů je možná dohoda o pronájmu a správy celé sítě společností ČETRANS energetika s.r.o.

Copyright © ČETRANS energetika s.r.o.
 |   On-line: 1 *  Dnes 0  *  Celkem 245180  |
homeHome | site mapsite maps |  contactcontact |  upup |  backback