obrazek

Kvalita

Dodržování kvality je pro nás důležitým předpokladem pro budování dlouhodobých vztahů s našimi klienty.

Dobrá znalost oboru a energetické legislativy vede k dobrým výsledkům a hodnocením našich služeb.

Údržby a revize jsou prováděny průběžně podle předem stanoveného harmonogramu. Předcházíme tím stavům nouze a náhlým nutným investicím do obnovy, či opravy systémů dodávek elektřiny. V „námi“ provozovaných distribučních sítích zajišťujeme údržby a revize zařízení vlastními, kvalifikovanými pracovníky.
Zmíněné činnosti obvykle provádíme v následujících intervalech:

  • pravidelné kontroly 1x za týden
  • pravidelné kontroly 1x za čtvrtletí
  • pravidelná kontrola 1x za rok
  • pravidelné revize 1x za dva roky

Pracovníci obsluhující zařízení distribuční sítě jsou odborně způsobilí jak po stránce kvalifikace vyhl. 50/78 Sb., tak odborné dlouhodobé zkušenosti. Investiční práce provádí naši pracovníci nebo kvalifikovaní subdodavatelé generálních dodavatelů za dozoru správce sítě.

Copyright © ČETRANS energetika s.r.o.
 |   On-line: 1 *  Dnes 0  *  Celkem 245180  |
homeHome | site mapsite maps |  contactcontact |  upup |  backback